Reply To: FT3 alto

Analisi del sangue Forum Discussioni ed opinioni FT3 alto Reply To: FT3 alto

#5227 Risposta

drumma
Keymaster

Gli altri valori tiroidei ? TSH ?